Kymi Sinfoniettan pienyhtyeiden jalkautuminen Kotkan ja Kouvolan vanhainkoteihin, palvelukeskuksiin ja päiväkoteihin tavoittaa jälleen satoja kuulijoita

Kymi Sinfoniettan pienryhmät jalkautuvat jälleen kattavasti ympäri Kymenlaaksoa tavoittaen liki kaikki vanhainkodit ja palvelukeskukset alueella. Yhteensä noin kymmenen pienyhtyettä välittää tällä viikolla elävän musiikin virkistystä alueen vanhainkoteihin, palvelukeskuksiin ja päiväkoteihin tavoittaen satoja kuulijoita viikon aikana. Ryhmät esiintyvät yli 50:ssä eri vanhainkodissa ja palvelukeskuksessa sekä joissain päiväkodeissa. Viemisinään esiintyjillä on ohjelmisto, joka on räätälöity vanhusten ja lasten musiikkimakuun sopivaksi. Kymi Sinfonietta tekee vastaavanlaisen jalkautumiskiertueen vuosittain.

Kymi Sinfoniettan kaikki soittajat ovat innokkaasti mukana jalkautumisissa muodostaen kahden-viiden hengen pienyhtyeitä. Orkesterin muusikot suunnittelevat ja sovittavat itse konserttiohjelmiston ja uudistavat jalkautumiskonserttien sisältöä joka vuosi perustuen myös kuulijoilta saamaansa palautteeseen. Orkesterin jalkautumiskiertueet ovat olleet erittäin toivottuja. Muusikot kertovat, että musiikki herättää voimakkaita tunteita kuulijoissa ja reaktiot ovat olleet välittömiä. Palaute on ollut pääsääntöisesti erittäin positiivista ja kuulijat ovat kokeneet saavansa voimaa ja inspiraatiota elävästä musiikista. Jalkautumiskonserttien sisältöä ja kohteita pyritään uudistamaan ja kehittämään joka vuosi. Tuleviin jalkautumisiin linkittyy aivan uutena avauksena mm. muusikon esiintyminen sairaalaosastoilla.  

Kymi Sinfoniettan jalkautumistoiminta on ollut laajuudeltaan merkittävää myös valtakunnallisesti mitattuna, orkesterissa on koettu tärkeäksi viedä musiikkia myös niiden erityisryhmien ulottuville, joilla ei ole mahdollisuuksia tulla kuuntelemaan orkesteria konserttisaleihin. Orkesteri on konsertoinut toimintansa alusta asti säännöllisesti kausiohjelmaan painetun konserttikalenterin ulkopuolella. Vuosittaiset konsertit koululaisille, kiertueet kouluissa ja vanhusten palvelukeskuksissa ovat oleellinen osa orkesterin toimintaa. Pienryhmien vierailut ovatkin saaneet vuosi toisensa jälkeen upean vastaanoton.

Kaikki uutiset löydät täältä