"KYMI SINFONIETTA LIVES" -MATERIAALI ERI KANAVISSA / "KYMI SINFONIETTA LIVES" MATERIAL IN DIFFERENT CHANNELS