Tilannetiedotus 14.3.2020 (tullut myös sähköpostitse)

Hei Kaikille!/ Hello Everybody!

Terveiset täältä orkesteritoimistosta!/

Greetings from the orchestra office!

Kuten voitte kuvitella, eilen ja tänään puhelimet ovat olleet kuumina kaikkien peruutusten ja järjestelyjen pyörteessä. – Niin kuin kaikkialla maailmassa./

As you can imagine, the telephones has been in hard use here in the office yesterday and today. – As in everywhere in the world now.

Torstaina, vähän Suomen hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen pohtiessamme saman illan tilannetta, sain puhelinsoiton Kotkan kaupunginjohtajalta, ja sain tiedon Kotkan kaupungin linjauksista koronavirusepidemian ehkäisemiseksi. Sen jälkeen ei ollut epäilyksiä torstain konsertin perumisen suhteen./

On Thursday, after the Finland’s government briefing, when we were making decision about the same evening’s concert, I got a phone call from the mayor of Kotka, and heard the decisions of Kotka city in order to prevent the Corona epidemic. After that there was no doubts of cancelling the concert.

Olemme nyt peruuttaneet kaikki konserttimme ja yleisötilaisuutemme 31.5. saakka. Mutta, kuten olemme kirjoittaneet myös yleisötiedotteeseen, …”seuraamme jatkuvasti viranomaisohjeita, ja jos tilanne muuttuu oleellisesti konserttien osalta, palaamme asiaan”. Eli, jos tilanne muuttuisi dramaattisesti parempaan suuntaan, ja viranomaisohjeistus muuttuisi, meidän olisi vielä mahdollista pitää Vappukonsertit sekä toukokuun Beethoven-konsertit./

We have now cancelled all our concerts and public events until 31.5. But, as we have written to the info to our audience, ..”we constantly follow the situation and instructions from the authorities, and if the situation changes essentially concerning the concerts, we’ll come back to the issue”. So if the situation would turn dramatically to the better, and the authority instructions would change, it could be possible for us to arrange the VappuConcerts and Beethoven Concerts.

Lohisoitto-festivaalin avajaiskonserttia ei ole vielä peruttu. Toivotaan, että tilanne olisi sellainen, että pystyisimme konsertoimaan ainakin jo kesäkuussa!/

The Lohisoitto Festival’s opening concert has not been cancelled. Hopefully the situation would be good, so that we would be able to make the concert at least in June!

Tärkeätä tässä tilanteessa on, ettemme vaikene ja häviä täysin kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi. Niinpä ryhdyimme heti suunnittelemaan, mitä kaikkea voisimme tehdä näkyäksemme ja kuuluaksemme nettisivujemme ja esim. Youtube-kanavan kautta.

Tähän ideointiin toivon kaikkien meidän osallistuvan!/

It is important in this situation, that we don’t just disappear and be silent for two and half months. So we started to plan, what kind of different things we could make and produce to be seen and heard through our website and e.g. Youtube channel.

I ask everybody to participate to finding these ideas.

Selvitämme erilaisia mahdollisuuksia videoiden tekemiseen (esim. jalkautumisryhmien esitykset, soitinesittelyt, harjoituspätkät, hallinnon terveiset, muusikkotarinat, jne.)

Ensi viikon Lähellä-konserttiohjelmat (tai osa niistä) olisivat myös oivaa materiaalia nettisivuillemme kuulijoitamme varten. Eli Lähellä-viikon harjoituksia ja konsertteja ei ole peruttu; Jos esitykset pidetään, ne tapahtuvat kameralle ilman yleisöä.

Asioita täytyy kuitenkin vielä selvittää – myös uuden tilanteen aiheuttamia budjetteja – sekä toki seurata kokonaistilannetta. Tarvitsemme vielä yhden arkipäivän, maanantain, ennen kuin saadaan varmuus siitä, mitä tulemme tekemään.

Joten lähetämme tietoa ja olemme yhteydessä, heti kun se on mahdollista.

Mielellään vastaanotan ideoitanne ja ajatuksianne myös tänne meille päin, ennen kuin tapaamme nokikkain./

We find out different possibilities in order to make the videos (e.g. the performances of jalkautumisgroups, demonstration of instruments, snatches of practising, greetings from the office, musician stories, etc.)

Next week’s Lähellä concerts’ programmes (or part of them) would also be good material to our website for our listeners. So Lähellä-weeks rehearsals and concerts have not been cancelled: If the concerts will be held, there is no audience, only the cameras.

We still have to sort out the details – also the budgets for this new situation – and of course follow the whole situation. We will need one more weekday, Monday, before we know, what we will do the next weeks.

We will send information and contact you as soon as it is possible.

I am happy to receive your ideas and thoughts, also before we meet again.

Nettisivumme ovat valitettavasti väliaikaisesti kaatuneet, mutta onneksi olemme saaneet sinne julki kuitenkin tiedotteen tilanteesta!

Our website has unfortunately fallen, but luckily we have got there the info - in Finnish at the moment - about the situation .

Ollaan kuulolla, parhain terveisin,

Let’s keep in touch, best wishes,

 

Riikka