laivarautaa

LAIVARAUTAA

Kuvanveistäjä Olli Mantere kertoo kuvaa teostaan seuraavasti:  ”Tono d’Europa on Laivarauta-projektin viiden soivan elementin sijoitus ympäristötaideteoksena Kotkan Kuusisen aallonmurtajalle. Teos koostuu viidestä vanhasta ruosteisesta laivaraudan kappaleesta, jotka on ripustettu vaijerein teräspalkeista rakentuvan kehikon varaan. Elementit muodostavat tuulessa värisevän sydämen muodon kaltaisen komposition. Graniittisesta laatoituksesta nousee kumpu, joka kuvaa joukkovoimaa, yhteisen ajatuksen alkua, muutoksen mahdollisuutta.Monumentti on rinnakkaisteos Italian Lampedusan saarella sijaitsevalle Mimmo Paladinon teokselle Porta d´Europa, joka on omistettu Välimeren ylitysyrityksien ihmisuhreille. Kotkaan sijoitettavan teoksen nimi Tono d´Europa, Euroopan ääni, alleviivaa sointia, äänitaajuuksia, projektin musikaalista taustaa yhdistäen sen aktuaalisiin maailmanpoliittisiin tapahtumiin."
 

Teoksen taustalla on musiikkipedagogi Harri Setälän vuoden 2014 vision pohjalta aloitettu projekti, joka oli mahdollinen Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2015 myöntämän apurahan ja Kotkan kaupungin avun turvin. Kiitämme kaikkia projektiin osallistuneita tuesta ja tekemisestä.

Tono d´Europa tai tuttavallisemmin Laivarautaa juhlistaa luovaa mieltä, taiteellista innovaatioita, merta, laivanrakennusta, merenkulkua, musiikkia, kuvanveistoa, nuorten osaamista, yhteisöllisyyttä ja Suomen yli 100-vuotista itsenäisyyttä.
 

Osia Laivarautaa-teoksen kantaesityksestä. Kapellimestari Atso Almila, orkesteri Kymi Sinfonietta,
sävellys Marko Puro, Laivarautaa-veistos Olli Mantere