Orkesterin historiaa: 1800-luku

Musiikkikulttuurin juuret kurkottautuvat pitkälle historian havinaan Kotkan seudulla. Varhaisin maininta Kotkan seudun musiikillisista oloista on jo vuodelta 1801, jolloin alue vielä kuului Venäjälle luovutettuun ns. Vanhaan Suomeen: Ruotsinsalmen linnoituksessa Kotkan saarella oli 59 soittajaa käsittävä venäläisen varuskunnan soittokunta. Vuosisadan lopulla v.1878 samalle paikalle perustettiin Kotkan kaupunki.

Aluksi tässä "savolaisten Amerikassa" ei kulttuurilla kuitenkaan vielä ollut sijaa,mutta naapurikunnassa Haminassa, lähinnä varuskunnan suojissa, oli musiikin harjoitus yleistä ja konserttielämä vilkasta.

Vuonna 1882 Kotkalaiset musiikinharrastajat saivat oman puuhamiehen, kun paikkakunnalle muutti muusikko Th. Sörensen, joka perustamalla ja johtamalla useita teollisuuslaitosten ja VPK:n kuoroja ja soittokuntia sekä antamalla pianon soiton- ja laulunopetusta loi pohjan kaupungin tulevalle musiikkielämälle. Ensimmäinen kaupungin soittokunta perustettiin 1890-luvun alussa J.G . Lindellin johdolla, ja samoihin aikoihin syntyi musiikkiyhtyeitä mm. työväenliikkeen piirissä.

Kotka kuului myös Haminaan 1876 perustetun Kansanvalistusseuran haaraosaston vaikutuspiiriin aluksi lähes jokavuotisten alueellisten laulu- ja soittojuhlien merkeissä. Ensimmäiset järjestettiin Kymissä 1898, ja seuraavana vuonna 1899 osallistui Kotkan juhliin jo 20 kuoroa ja 5 soittokuntaa.

Lähteet: Kymenlaakson Sanomat 1934, Hannele Dolkin tutkimus, Otavan iso musiikkitietosanakirja , Kymistä Kotkaan II, asianosaisten haastattelut.